Kronika šentjernejske šole se je začela sestavljati 1871. leta, vendar je prostovoljna šola v našem kraju obstajala že leta 1731. Proti koncu 18. stoletja, ko se je začelo širiti šolstvo tudi v Avstriji, se je zares pričelo tudi v Šentjerneju.

Leta 1808 je bilo prvič razpisano mesto učitelja – organista. Velike težave so bile s prostorom, saj lesena mežnarija ni dopuščala rednega pouka. Na svoje stroške so potem ljudje zgradili učilno zidano.

Do leta 1871 je obstajala le enorazrednica, čez 17 let je prerasla v šolo s štirimi razredi, leta 1919 je že petrazrednica..

 

 

 

 

… leta 1963 je bilo zgrajeno veliko šolsko poslopje in…

 

 

 

 

 

… končno nastopi leto 1980, ko je bilo zgrajeno današnje šolsko poslopje.

Pred našo šolo so igrišča in zelenice. V njej se skriva večnamenski prostor z odrom, knjižnica, velika telovadnica, kuhinja, kinodvorana in učilnice.

Računalnico smo pridobili leta 1997.

 

 

 

 

 

 

V novembru 2000 smo začeli z obnovo šolskih igrišč. Obnovljeno je nogometno igrišče, atletska steza s tartansko prevleko in asfaltirano igrišče za rokomet in košarko.

 

 

 

 

V letu 2006 smo šolo znova povečali, s čimer smo pridobili 8 novih učilnic, novo knjižnico ter novo celovito zunanjo podobo.