POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Spodaj imate zapisane pomembnejše datume iz rokovnika za vpis v srednjo šolo 2024/2025. Za podrobnejše informacije o vpisu se učenci in starši obrnite na svetovalno delavko Katarino Šepetavc (katarina.sepetavc@guest.arnes.si ). 

JANUAR

 • 15. januar 2024: objava Razpisa za vpis v srednjo šolo

FEBRUAR

 • 16. in 17. februar 2024: informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih – informativni dnevi potekajo po vseh srednjih šolah v Sloveniji v petek ob 9.00 in 15.00 ter soboto ob 9.00 uri. Izjeme bodo opredeljene v Razpisu. Učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, bodo namesto pouka obiskali šole, v katerih želijo dobiti informacije o vpisu.

MAREC

 • 4. marec 2024: zadnji rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti ter posredovanja dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis v programe športnih gimnazij
 • 8. – 20. marec 2024: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti (rezultate boste prejeli do 28. 3. 2024)

APRIL

 • 2. april 2024: zadnji rok za pošiljanje prijav v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2024/25
 • 8. april 2024 – do 16.00 ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na spletni strani MIZŠ)
 • 23. april 2024 do 14.00 ure: do tega datuma imate možnost prenosa prijav na drugo srednjo šolo.

MAJ

 • 7. maj 2024: NPZ iz slovenščine
 • 9. maj 2024: NPZ iz matematike
 • 13. maj 2024: NPZ iz angleščine
 • 24. maj 2024: javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)
 • 29. maj 2024: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa po pošti

JUNIJ, JULIJ

 • 14. junij 2024: razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda
 • 17. do 21. junij 2024 do 14. ure: vpis  v SŠ oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka.
 • 21. junij 2024: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni, z možnostmi v 2. krogu
 • 26. junij 2024 do 15. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
 • 2. julij 2024: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • 3. julij 2024 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • 4. julij 2024: objava še prostih mest za vpis

AVGUST

 • 30. avgust 2024: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta