Skoči na glavno vsebino
 

Postavitev gradiva

Gradivo v knjižnici je urejeno po prostem pristopu.

 

Za učence je leposlovje urejeno po starostnih stopnjah:

  • C  za učence do 9 oz.10 let
  • P  za učence do 12, 13 let
  • M za učence nad 13 let
  • L  ljudsko slovstvo
  • Poučno strokovno gradivo po UDK sistemu

 

Za učitelje:

 

  • Knjižno in neknjižno gradivo (leposlovno in poučno strokovno gradivo) je urejeno po UDK sistemu.
  • Neknjižno gradivo za potrebe pouka:

– video kasete
– avdio kasete
– CD
– DVD

V knjižnici se za učence, učitelje ter ostale zaposlene v šoli nahaja tudi referenčna zbirka, ki obsega naslednje referenčno gradivo: splošne ali tematske enciklopedije, leksikone, SSKJ, Slovenski pravopis, različne jezikovne slovarje (tudi slikovne) ipd. Gradivo iz referenčne zbirke ni namenjeno izposoji na dom, ampak le pridobivanju informacij za potrebe pouka v prostorih šolske knjižnice.

Nekaj gradiva iz referenčne zbirke lahko prepoznate iz spodnjega slikovnega gradiva:

    

 
 
 
Dostopnost