Šolska knjižnica OŠ Šentjernej predstavlja sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli, saj se s številnimi aktivnostmi in s knjižnično-informacijskimi znanji na različne načine vključuje v pouk in ostale šolske dejavnosti. Njen glavni namen je vzgojiti samostojnega in aktivnega uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov.

V šolski knjižnici delata knjižničarki Lidija Geršak in Aleksandra Ivanšek.

Šolska knjižnica OŠ Šentjernej je od leta 1980 do polovice leta 2006 delovala v odprtem prostoru nad kuhinjo in večnamenskim prostorom.

Leta 1990, ko smo dobili prvo verzijo programa »Šolska knjižnica«, smo začeli z računalniško obdelavo gradiva.

5. septembra 2006 smo se preselili v nove prostore v prizidku šole.

 

Knjižnica se nahaja v zgornji etaži prizidka, od koder je čudovit razgled na daljno okolico od Gorjancev vse do Krškega polja.

Prostor je razdeljen na knjižnico in čitalnico. Vsa oprema je nova, razpored polic je razgiban.

V čitalnici je 28 stolov in dovolj mizic za cel oddelek učencev. Tu se bralci lahko sprostijo in odpočijejo na sedežni garnituri. Za učence so na voljo 3 računalniki, kjer lahko brskajo po internetu, pišejo referate ali seminarske naloge. Informacije o gradivu lahko iščejo v programu Cobiss.

Sam prostor nudi zelo dobre pogoje za učenje, pisanje domačih nalog, saj je tu dostopno vse gradivo, ki se nahaja v knjižnici, istočasno pa imajo učenci tudi strokovno pomoč knjižničark.  Bralci se lahko sprostijo tudi ob listanju revij, ki so primerne za njih. Oba prostora sta zelo svetla, topla, zračna, od julija 2017 tudi klimatizirana.

Gradivo je urejeno po prostem pristopu, obdelano računalniško. Precej gradiva je po kabinetih in učilnicah.

Knjižnica je do leta 2018 delovala le v programu WinKnj in je bila preko OPACA dostopna tudi na spletu. Od aprila 2018 je knjižno gradivo na novo inventarizirano v skupno mrežo COBISS, od začetka leta 2022 izposoja poteka le še v programu COBISS.

V šolski knjižnici OŠ Šentjernej se bodo med šolskim letom 2023/24 odvijale naslednje dejavnosti:

 • izposoja po urniku (od 7.15 do 8.20, od 11.50 do 14.45);
 • izvajanje pouka KIZ (knjižnična inf. znanja) na podlagi ciljev in vsebin, potrjenih na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje 1990;
 • bralna značka(organizacija in spodbujanje branja, razstave, obiski književnikov, zaključna prireditev s podelitvijo bralnih značk);
 • vrtec na obisku – medgeneracijsko branje (po dogovoru);
 • ure pravljic– medgeneracijsko branje (za prvošolce v času jutranjega varstva);
 • razstave (ob spominskih dnevih, knjižnih novosti, ob projektih …);
 • literarni večeri, kulturne prireditve in druga srečanja (sodelovanje knjižnice pri kulturnih prireditvah, Bralna značka …);
 • knjižni kvizi in uganke (pravljični knjižni kvizi, knjižne uganke);
 • sodelovanje pri številnih projektih (pri projektih Bralna pismenost, Teden šolskih knjižnic …);
 • ogled lutkovnih in gledaliških iger, ki jih prirejajo učenci;
 • srečanja članov interesnih dejavnosti Ko lutke oživijo in Mladi knjižničarji;
 • pomoč pri sestavi seminarskih nalog, referatov;
 • priprava priporočilnih seznamov za počitniško branje;
 • predstavitve novosti;
 • mladinska periodika (učenci naročajo in prejemajo tisk v knjižnici);
 • mednarodni mesec šolskih knjižnic (meseca oktobra, ko praznujemo mesec šolskih knjižnic)
 • noč knjige;
 • učbeniški sklad;
 • pomoč in svetovanje pri nakupu delovnih zvezkov;
 • strokovna nabava in obdelava gradiva vsega knjižničnega gradiva.