Skoči na glavno vsebino
 

Tekmovanja v znanju

Najuspešnejši učenci na šoli, predvsem na predmetni stopnji, tekmujejo v znanju s posameznih predmetnih področij. Organizirana so šolska, področna in državna tekmovanja.

Udeležili se bodo tekmovanj v znanju iz naslednjih področij:

 

Tekmovanje

Šolsko
tekmovanje

Regijsko
tekmovanje

Državno
tekmovanje

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

15. 10.

 

20. 11.

BIOLOGIJA – Proteusovo priznanje

19. 10.

/

2. 12.

ANGLEŠČINA 8. razred

22. 11.

/

30. 11.

BOBER

14.–18. 11.

/

7. 1.

SLOVENŠČINA – Cankarjevo priznanje
8. in 9. razred

29. 11.

17. 1.

11. 3.

SLOVENŠČINA – Cankarjevo priznanje
1. – 
7. razred

4. 4.

 

 

ANGLEŠČINA 9. razred

22. 11.

15. 1.

30. 8.

NEMŠČINA 9. razred

18. 11.

 

23. 3.

ZGODOVINA

6. 12.

 

9. 3.

FLL – izzivalci /

december 2022 – februar 2023

marec 2023

FLL – raziskovalci april 2023    
GEOGRAFIJA 16. 11.

 

2. 4.

KEMIJA – Preglovo priznanje 20. 1.

/

4. 4.

ANGLEŠČINA 7. razred 31. 1.

/

29. 2.

FIZIKA – Stefanovo priznanje

5. 2.

27. 3.

9. 5.

KRESNIČKA

5. 2.

 /  /
VESELA ŠOLA

11. 3.

 /

8. 4.

PREVERJANJE ZNANJA O PRVI POMOČI

24. 3.

7. 4.

9. 5.

MEHURČKI – 1. VIO

2. 4.

/

/

LOGIČNA POŠAST

8. 5.

/

22. 5.

MATEMATIKA – Vegovo priznanje

19. 3.

/

18. 4.

MATEMČEK

8. 11.

/

23. 11.

ROBOBUM/ROBOSLED

 /

 April, 2020

Maj, 2020 

 

Učence na tekmovanja prijavijo vodje aktivov, spremljajo pa jih praviloma mentorji. Za prevoz učencev v bolj oddaljena mesta se bo šola zaradi racionalizacije (delitve) stroškov povezovala z ostalimi osnovnimi šolami v regiji. V primeru manjšega števila tekmovalcev šola organizira prevoz učencev s šolskim kombijem.

 
 
 
Dostopnost