KOLEDAR NPZ V ŠOLSKEM LETU 2023/2024:

6. RAZRED

7. maj 2024: NPZ – SLOVENŠČINA

9. maj 2024: NPZ – MATEMATIKA

13. maj 2024: NPZ – TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

7. junij 2024: Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

7. do 11. junij 2024: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

19. junij 2024: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

24. junij 2024: Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

9. RAZRED

7. maj 2024: NPZ – SLOVENŠČINA

9. maj 2024: NPZ – MATEMATIKA

13. maj 2024: NPZ – TRETJI PREDMET – TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

3. junij 2024: Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ

3. junij do 5. junij 2024: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

11. junij 2024: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

14. junij 2024: Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda