Osnovna šola Šentjernej
Prvomajska cesta 9
8310 Šentjernej
 
Vodstvo šole    
Ravnatelj

Pomočnika ravnatelj

Vodja podružnice Orehovica

Aljoša Šip

Tadeja Strmole
Boštjan Tomazin
Nataša Bregar

07 33 74 820

041 980 705
041 348 015
051 670 955

Ostale službe    
Tajništvo
os.sentjernej@guest.arnes.si
 Andreja Župan 07 33 74 910
051 686 146
Podružnica Orehovica   051 688 730
Računovodstvo Lidija Pečovnik   07 33 74 912
051 688 754
Šolska kuhinja
Pedagoginja
Pedagoginja
Psihologinja
Psihologinja
Šolska knjižnica
Zbornica razredna stopnja
Zbornica predmetna stopnja
Irena Mencin
Katarina Šepetavc
Lucija Blažič
Mateja Kralj
Aleksandra Angelsky
Lidija Geršak 
1. – 5. razred
6. – 9. razred
051 361 112
051 660 465
031 744 410
064 237 357
064 226 066
051 660 464
07 33 74 471
07 33 74 472
Ostali podatki šole    
ID št. za DDV
Matična številka
Podračun pri UJP
 
SI77005821
5086299000
01319 – 6030681935