GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA              

Sevno 13; www.grm-nm.si

  • Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija                                                                  
  • Srednja šola za gostinstvo in turizem

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

Šegova ul. 112; www.sc-nm.com

  • Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
  • Srednja gradbena in lesarska šola  
  • Srednja strojna šola
  • Srednja zdravstvena in kemijska šola
  • Srednja šola Metlika

ŠOLSKI CENTER KRŠKO – SEVNICA

Cesta krških žrtev 131; www.sc-krsko.si/

  • Gimnazija Krško
  • Srednja poklicna in strokovna šola Krško
  • Srednja šola Sevnica

Ekonomska šola Novo mesto                                        

Ulica talcev 3 a                                                

www.esnm.si

                                           

Gimnazija Novo mesto                                              

Seidlova c. 9                                                        

www.gimnm.org

Gimnazija Brežice

Trg izgnancev 14

www.gimnazija-brezice.si/

Ekonomska in trgovska šola Brežice

Bizeljska c. 45        

www.etrs.si/