Učenci 5. r so pri likovni umetnosti pokazali, da radi ustvarjajo, da so pri delu vztrajni in potrpežljivi. Ob navodilih, ki so jih dobili pri likovni nalogi, so nastale čudovite črtne risbe.