Tudi na naši šoli je potekal dan slovenskega gospodarstva. Organizirali smo ga skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in lokalnimi podjetji. Predstavniki podjetij L-tek, d.o.o., Lok orodjarstvo, d.o.o. in Podgorje, d.o.o. so nam predstavili svoje dejavnosti in zanimive poklice, ki delajo v njihovih podjetjih.

V sklopu prireditve se je predstavila tudi šolska FLL ekipa, ki se s svojim projektom pripravlja na tekmovanje in pri svojem delu tudi potrebuje veščine, ki si jih pridobimo s šolanjem za tehnične poklice.

Po predstavitvah smo obiskali še podjetji L-tek, d.o.o. in Bos orodjarstvo, d.o.o,  kjer smo videli veliko zanimivega. Dan smo zaključili z željo, da v prihodnjem letu dejavnost uspešnih lokalnih podjetij  predstavimo še večjemu številu učencev.

Marjan Cerinšek