Na šoli smo v organizaciji in izvedbi agencije Cmepius za učence predmetne stopnje, potnike na mednarodne izmenjave v okviru projektov Erasmus+, pripravili delavnico z naslovom Socialna vključenost. Učenci so skozi zanimive aktivnosti ugotavljali, kaj sta vključenost in izključenost ter spoznali, kaj je socialna vključenost.

Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju in učencem omogočila nova znanja in spoznanja.

Marjan Cerinšek