V sodelovanju z Razvojno izobraževalnim centrom (RIC) Novo mesto v okviru Erasmus+ projekta z naslovom Dive in Dialogue sva se strokovni delavki udeležili 2. usposabljanja za izvajanje dialoških srečanj (prvo je bilo izvedeno v mesecu aprilu na daljavo). Potekalo je od 28.-30. 9. 2022 v Barceloni. Usposabljanja v Barceloni (vodilni partnerji projekta) se je pod vodstvom RIC-a Novo mesto udeležilo deset predstavnikov iz Slovenije ter predstavniki projektnih partnerjev iz Grčije, Severne Makedonije, Nizozemske, Madžarske in Srbije.

Prvi dan usposabljanja smo spoznavali teoretične osnove dialoških srečanj ter v delavnici preizkusili dialoška srečanja s področja likovne umetnosti in glasbe. Naslednji dan smo obiskali osnovno šolo Joaquim Ruyra, kjer smo bili prisotni pri izvajanju dialoških srečanj v enem izmed oddelkov. Obisk šole je bil izredno zanimiv, saj je šola glede na njeno pestrost (več kot 90% priseljencev, 30 različnih narodnosti) dosegla izjemne uspehe in napredke. Zanimivo je bilo v praksi videti, kako se izvajajo dialoška srečanja v osnovni šoli. Zadnji dan usposabljanja je bil namenjen evalvaciji in načrtovanju izvedbe dialoških srečanj na posameznih šolah oziroma v organizacijah ter ogledu kulturnih znamenitosti Barcelone.

Dialoško srečanje je izobraževalna in kulturna dejavnost, kjer se ljudje zberejo, da bi ustvarili znanje in dodali pomen najboljšim univerzalnim kulturnim in znanstvenim spoznanjem. V dialoškem srečanju pozornosti ne namenjamo le temu, kar je avtor, v določeni dobi, z uporabljeno tehniko želel sporočiti, temveč je poudarek na različnih interpretacijah, razmišljanjih, občutkih in refleksijah, ki jih umetniško, literarno ali znanstveno delo ustvarja pri udeležencih.

Dialoška srečanja so en od uspešnih izobraževalnih ukrepov, opredeljenih v raziskovalnem projektu INCLUD-ED. INCLUD-ED je analizirala izobraževalne strategije, ki prispevajo k premagovanju neenakosti in spodbujanju socialne kohezije, s poudarkom zlasti na ranljivih in marginaliziranih skupinah. Uspešni izobraževalni ukrepi, ki podpirajo izobraževanje ogroženih učencev, imajo univerzalne komponente, za katere se je izkazalo, da so prenosljive v zelo raznolikih okoliščinah, kar vodi k uspehu v izobraževanju.

Tudi na naši šoli se bodo izvajala dialoška srečanja, praviloma 2-krat mesečno. Na srečanjih skupine bomo s kombinacijo branja klasičnega dela in dialoga spoznavali dela svetovno priznanih in slovenskih avtorjev, razmišljali o delu, se pogovarjali po branju, krepili znanje slovenskega jezika in se urili v kritičnem mišljenju ter spoštljivem dialogu. Spoznali pa bodo tudi druge vrste dialoških srečanj, in sicer s področja umetnosti in znanosti.

Več informacij zainteresirani lahko dobite pri izvajalkah.

Pripravili:

Tanja Kastelic in Lucija Blažič