Na pobudo ge. Mojce Jevšnik, zborovodkinje Mešanega pevskega zbora Vlaste Tavčar iz Šentjerneja, je na naši šoli od septembra do decembra 2019 zaživel projekt z naslovom Obeleženje in obujanje tradicije lutkarstva na OŠ Šentjernej. Vanj so bile vključene učiteljice Aleksandra Ivanšek, glavna koordinatorica projekta, Anja Lahne, Fanika Strojin, Barbka Kukman, Ida Zagorc, Nada Klemenčič, Nataša Bregar ter Zdenka Krošl. Namen projekta je bil, da raziščemo zgodovino lutkarstva na naši šoli in preko različnih dejavnosti pri rednem pouku, interesnih dejavnostih in v okviru razširjenega programa učencem ponovno približamo lutkovno dejavnost.

Ob zaključku projekta lahko rečemo, da so za nami štirje naporni meseci, polni raziskovanja in kreativnega ustvarjanja. V tem času smo uspeli raziskati zgodovino lutkarstva v Šentjerneju in okolici. Dopolnili smo jo z bogatimi fotografijami, ki nam jih je za uporabo pri razstavi in zborniku posodil Dolenjski muzej Novo mesto, ter s spomini sedanjih učiteljev. Iz različnih zapisanih virov in osebnih spominov nekaterih krajanov smo veliko izvedeli tudi o učiteljici, igralki, lutkarici in režiserki Vlasti Tavčar – izjemni ženski, ki je v drugi polovici 20. stoletja naredila zelo veliko na področju kulture za Šentjernej in za šolo. Za svoje dolgoletno ustvarjalno delo na področju šolstva in kulture je leta 1957 prejela Trdinovo nagrado.

Najpomembnejše za naše delo je, da smo na šoli po nekaj letih ponovno obudili lutkovno dejavnost. Lutkovni krožek pod mentorstvom knjižničarke in učiteljice Aleksandre Ivanšek trenutno obiskuje 20 učencev 2., 3. in 4. razreda. V okviru projekta so na šoli potekale še druge dejavnosti. Učenci od 2. do 5. razreda so oktobra v šolski knjižnici iz različnih materialov izdelovali lutke, nekateri drugošolci in tretješolci pa tudi pri urah interesne dejavnosti Ritmične igrarije. Prvošolci so jih izdelovali pri pouku likovne umetnosti, v okviru tehniškega dne ter pri interesni dejavnosti Pravljična ustvarjalnica, z njimi pa so se srečevali tudi pri bralnih uricah v šolski knjižnici. Šestošolci so pri urah slovenščine pod mentorstvom učiteljice slovenščine Ide Zagorc razmišljali o lutkovnih predstavah, ki jih gledajo danes ali pa so jih v svoji mladosti gledali njihovi starši. Sedmošolci, ki obiskujejo izbirni predmet gledališki klub, so pod mentorstvom učiteljice slovenščine Barbke Kukman spoznavali osnove lutkovnega gledališča, si v Kulturnem centru Primoža Trubarja ogledali lutkovno predstavo Vidkova srajčica v izvedbi lutkovnega gledališča Fru Fru ter iz različnih materialov izdelali kar nekaj čudovitih lutk. V publikaciji smo zajeli tudi lutkovno dejavnost prejšnjega leta, ki je nastala v okviru mednarodnega projekta Medena zgodba.

V publikacijo smo vključili tudi pogovor z nekdanjima učencema šole, Davidom in Matejo Pirnar, ki trenutno obiskujeta program predšolske vzgoje na Ekonomski in trgovski šoli Brežice in se precej ukvarjata z lutkami in njihovo animacijo. Rezultati ankete, ki jo je reševalo 40 učencev od 2. do 4. razreda ter nekateri sedmošolci naše šole, so pokazali, da učenci dobro poznajo lutke in radi obiskujejo lutkovne predstave.

Naš projekt smo zaključili sredi decembra 2019 z razstavo lutk v večnamenskem prostoru naše šole in izidom publikacije Lutke nekoč in danes na OŠ Šentjernej. Ob tej priložnosti smo v šolski knjižnici pripravili razstavo knjig o lutkah, četrtošolke, članice interesne dejavnosti Ko lutke oživijo pa so se na prireditvi za upokojene delavce šole in vrtca predstavile z lutkovno igrico Pod medvedovim dežnikom, ki je nastala po istoimenski pravljici slovenske pisateljice Svetlane Makarovič. V okviru koncerta in praznovanja 40-letnice Mešanega pevskega zbora Vlaste Tavčar iz Šentjerneja, ki je potekal 23. novembra 2019 v Kulturnem centru Primoža Trubarja, smo prav tako pripravili razstavo lutk.

Zapisala: Aleksandra Ivanšek