10. decembra smo obeležili mednarodni dan človekovih pravic, ob katerem smo v knjižnici pripravili razstavo knjig o človekovih pravicah. Človekove pravice so pravice vseh ljudi, ki so zapisane v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, v mednarodnih aktih in konvencijah, ustavi ter v nekaterih zakonih.

Varuh človekovih pravic je zadolžen za dosledno spoštovanje človekovih pravi. Za sodno varstvo človekovih pravic skrbi ustavno sodišče, pritisk na države pa izvajajo aktivistične organizacije kot so Amnesty International ter Human Rights Watch.

Človekove pravice so sestavljene iz različnih pravic in svoboščin, ki jih tematsko razdelimo v dve skupini: državljanske in politične ter socialne in ekonomske.

Državljanske in politične pravice primarno varujejo posameznika pred državo in njenim prekomernim in neutemeljenim posegom v njegovo življenje. Človeku zagotavljajo varnost in polno sodelovanje v družbenem in političnem življenju.

Državljanske in politične pravice obsegajo pravico:

 • do življenja,
 • do pravičnega in enakega obravnavanja,
 • do varnosti (ni nasilja ali vojn),
 • do pravne in politične svobode,
 • do poštenega sojenja,
 • do pravnega varstva,
 • do izražanja misli in svobode izmenjave mnenj.

 

Socialne in ekonomske pravice primarno zagotavljajo okoliščine, v katerih lahko posameznik poskrbi za svoje osnovne ekonomske in družbene potrebe ter svojo dobrobit.

Socialne in ekonomske pravice obsegajo pravico:

 • do enakega življenjskega standarda,
 • do hrane in zavetja,
 • do zdravstvenega varstva in izobraževanja,
 • do dela in svobodne izbire dela,
 • do enakega izplačila za enako opravljeno delo,
 • do počitka,
 • do kulturnih in umetniških aktivnosti.

 

Razstava knjig bo na voljo za ogled do petka, 15. 12. 2023.

 

Knjižničarka Doris Bubnjić