Tokrat so bili učenci povabljeni k sodelovanju za izbor najpomembnejšega šolskega predmeta, ki ga je organiziral g. Tviter, ravnatelj OŠ Klik. Želja G. Tviterja je, da bi na njegovi šoli poučevali le en predmet, zato je petošolce prosil, da bi mu pomagali pri odločitvi, kateri predmet bi to bil. Učenci so morali utemeljiti, dokazati, argumentirati… ter tako  prepričati g. Tviterja, da je predmet, ki ga predlagajo, najpomembnejši za življenje. Izumili so celo nove predmete – lifeologija, slovenomatika …