Nacionalno preverjanje znanja poteka ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. in 9. razred). Z njim se preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in iz tretjega predmeta:

  • 6. razred –  tuji jezik (angleščina)
  • 9. razred – tretji predmet, ki ga vsako leto določi minister za šolstvo – v šolskem letu 2020/2021 je za našo šolo to tudi tuji jezik (angleščina)

Dosežki pokažejo predvsem močna področja učencev in učenk, pa tudi pomagajo pri razvojni naravnanosti šole in odkrivanju področij, katerim bi bilo potrebno med osnovnošolskim izobraževanjem posvetiti več pozornosti. Dosežki so za starše in učence informativne narave.

Preverjanje je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem za šolsko leto 2020/21:

§  torek, 4. 5. 2021: SLOVENŠČINA – 6. in  9. razred

§  četrtek, 6. 5. 2021: MATEMATIKA – 6. in  9. razred

§  ponedeljek, 10. 5. 2021: ANGLEŠČINA – 6. in 9. razred

“Suverenost človeka je v znanju.” Francis Bacon

INFORMACIJA ZA STARŠE