DOBRO SE Z DOBRIM VRAČA

V letošnjem natečaju želimo spodbuditi razmišljanje otrok in mladostnikov o vsakodnevnem kakovostnem bivanju z ljudmi v okolici. Že s preprosto prijaznostjo, medsebojnim razumevanjem in drobnimi dobrimi deli lahko prispevamo k boljšemu vsakdanu.

1. maja 2024 bo minilo 20. let, odkar se je tudi Slovenija pridružila Evropski uniji.

Zamisel o združeni Evropi je nastala tudi zato, da ne bi nikoli več prišlo do strahotnih dogodkov, ki smo jim bili priča v zgodovini.

Vsi skupaj si prizadevajmo krepiti medsebojno solidarnost in sožitje, ohranjati mir, prispevati k blaginji ter razvijati demokracijo s spoštovanjem pravic vseh ljudi. Tako bomo ustvarili prijetno sosesko, v kateri bomo lahko mirno živeli, skrbeli drug za drugega in se počutili varno.

To je tudi eden izmed namenov 10. cilja trajnostnega razvoja 2030. Vsi imamo priložnost in dolžnost sooblikovati prihodnost Evrope, ki bo lepa za vse.

Več o natečaju si lahko preberete na povezavi:

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/

 Učenci in mentorji ste lepo vabljeni k sodelovanju.

Še nekaj misli o dobrih dejanjih

koordinatorica natečaja Irena Zagorc