Od 1. septembra 2022 dalje velja novi vozni red.

VOZNI RED