V četrtek, 24. junija 2021, smo se učenci in delavci Osnovne šole Šentjernej prebudili v posebno jutro, saj smo z zaključno prireditvijo z naslovom Vse najboljše Slovenija, dobrodošle počitnice! počastili tridesetletnico obstoja naše države in s plesom veselo zakorakali v težko pričakovane počitnice.

Na začetku dneva nas je najprej preko šolskega ozvočenja lepo pozdravila pomočnica ravnatelja Tadeja Strmole. Poudarila je, da smo se kljub težkim časom v tem letu naučili zelo veliko, spoznali pa smo tudi, kako pomembni so osebni stiki z ljudmi, še zlasti z našimi prijatelji, sošolci in sodelavci, ter da smo učitelji v primerjavi z računalniško tehnologijo nezamenljivi. V nadaljevanju je med vsemi učenci naše šole še posebej izpostavila tiste, ki so s svojim trudom in pridnostjo dosegli številne odlične rezultate na raznoraznih tekmovanjih in si tako prislužili nagrado učiteljskega zbora ali priznanje šolske skupnosti. Na koncu  je vsem zaželela še lepe počitnice.

V nadaljevanju so učenci lahko na igrišču razmigali svoja telesa ob raznih plesnih ritmih ter se družili s svojimi sošolci/sošolkami in razredniki/razredničarkami v svojem matičnem razredu. Učence je v razredih obiskal tudi ravnatelj šole Aljoša Šip in jim zaželel čudovite in sproščujoče počitnice. Razredniki ali razredničarke so jim nato razdelili/razdelile zaključna spričevala in razna priznanja, nato pa so si v obliki filma ogledali še zaključno prireditev, katero sta vsebinsko zasnovali učiteljici Barbka Kukman in Aleksandra Ivanšek v sodelovanju z mentoricami Mojco Kruh, Majo Miklavž Sintič, Silvijo Švelc in Darjo Kovačič. Za snemanje in končno montažo filma je poskrbel učitelj Ognjen Saje, pri montaži nekaterih posnetkov pa je sodelovala tudi Sara Praznik.

V sami prireditvi ni manjkalo čudovitih recitacij in misli o domovini, ki so nam jih predstavile recitatorke iz 7. razreda ter učenci 2. c razreda, pesmi o Sloveniji, ki jih je zapel mladinski pevski zbor, ter domoljubnih ljudskih pesmi, ki so jih zapeli in zaplesali člani otroške folklorne skupine Šentlora. Z vsemi smo obeležili 30. rojstni dan naše države Slovenije in se spomnili na to, kako pomembno je, da živimo v svoji lastni samostojni državi. Z lutkovno igrico Petelinček Gal potuje po Sloveniji smo se s petelinčkom Galom najprej odpravili na potovanje po Sloveniji, na koncu pa smo spoznali, da za nas najlepši košček Slovenije predstavlja ravno naš Šentjernej.

Prireditev smo zaključili s počitniškimi recitacijami, pesmima Življenje je lepo Tomaža Domicelja in Alenke Godec ter Alyino Mojo pesem, ki ju je zapel Otroški pevski zbor Orehovica. Na samem koncu pa smo v počitnice zakorakali še s plesnimi ritmi učencev 6. b, ki so zaplesali ob pesmi Adija Smolarja Jaz ne grem v šolo, ter s pesmijo Jeruzalema, ob kateri so zaplesali člani Glasbenega projekta in Ansambelske igre.

Zapisala:

Aleksandra Ivanšek, knjižničarka