Dragi učenci in starši!

Objavljamo Program obogatitvenih dejavnosti za nadarjene in vedoželjne učence v šolskem letu 2019/2020. Predstavljene so dejavnosti, ki jih v šolskem letu 2019/2020 pripravljamo za nadarjene učence, vanje pa se lahko vključijo tudi vsi ostali radovedni in vedoželjni učenci, ki jih določena dejavnost zanima oz. ste pripravljeni v njej aktivno sodelovati. Za podrobnejše informacije o posamezni dejavnosti ter prijave se pozanimajte pri učitelju- mentorju, ki je pri vsaki dejavnosti naveden. Vse dejavnosti so namenjene tako učencem matične šole kot podružnice ne glede na prostor izvajanja. V primeru omejenega števila mest imajo prednost pri prijavi identificirani nadarjeni učenci, ostali učenci pa do zapolnitve mest.

Pripravila:  Lucija Blažič, ŠSD, vodja strokovnega tima za delo z nadarjenimi učenci