Dne 24.10.2020 je začel veljati peti paket zakonodaje o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19,  v katerem je opredeljeno tudi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba.

V praksi to pomeni, da bodo računi za prehrano in dejavnosti učencem za mesec oktober 2020 spet imeli rok plačila 18 dni.

Ker je za mesec september 2020 še veljal 82. člen ZIUZEOP (plačilni rok 60 dni), bo v mesecu oktobru prišlo do tega, da bodo tako računi za mesec september 2020 kot računi za mesec oktober zapadli v plačilo v mesecu oktobru, in sicer:

  • računi za mesec september 2020: 30.11.2020
  • računi za mesec oktober 2020: 18.11.2020

To velja tudi za vse tiste starše, ki imajo izbrano plačilo preko t.i. trajnika –  na dan 18.11.2020 bodo osebni računi obremenjeni za račun za mesec oktober 2020, na dan 30.11.2020 pa še za račun za mesec september 2020.

Zavedamo se, da je prenehanje začasnega ukrep lahko zelo obremenilno za družinske proračune, posebej za lastnike trajnikov, zato smo vas želeli čim prej obvestiti o spremembi. Šola in njeno računovodstvo žal nimata nobenega vpliva na takšne odločitve.

Lep pozdrav
Aljoša Šip
ravnatelj OŠ Šentjernej