Spoštovani! 

Šolsko leto je odprlo vrata in tako se vam na kratko oglašamo tudi z Integrala Brebus Brežice, kjer vas želimo

seznaniti s  higienskimi  priporočili za preperečevanje širjenja okužbe z virusom covid  po priporočilu NIJZ , kjer je

zapisana obvezna uporaba mask za šolarje pri prevozu. Šolarji morajo masko nositi ves čas trajanja prevoza.

Vstop potnikov je na prednjih vratih in izstop potnikov na zadnjih vratih.

Zagotavljamo vam varen prevoz šolskih in srednješolskih otrok z našimi avtobusi po smernicah NIJZ.

Podrobna navodila NIJZ:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi.pdf

Želimo zdravo in uspešno šolsko leto 2020/2021.