Spoštovani starši.

Za nami sta že dva tedna izvajanja pouka na daljavo. Veliko je novih izkušenj in spoznanj za vse udeležene. Učitelje, učence in starše. Večkrat smo že poudarili, da brez skupnega truda prav vseh, ne bi šlo.

Vsi smo se, in se vsakodnevno še, soočamo z vprašanji in prenekatero neznanko. Verjamemo, da v sledenju skupnemu cilju, zmoremo premagati prenekatero. Na tem mestu se vam še enkrat zahvaljujemo za ves vložen trud, delo in pomoč ter lepo sodelovanje.

Prosimo vas, da na spodnji povezavi izpolnite kratko anketo, da pridobimo dragoceno povratno informacijo, ki nam bo pomagala organizacijsko voditi stvari v prihodnje. Anketo izpolnite za vsakega otroka posebej (če imate več šoloobveznih otrok) do ponedeljka, 30. 3. 2020 do 18. ure. Povezavo do ankete smo objavili tudi v spletnih učilnicah vaših otrok.

ANKETA