Od 20. do 21. septembra ter od 27. do 28. septembra 2019 se je na Gimnaziji Novo mesto izvajal program ZUIP, z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, ki ga spodbuja in financira Javna agencija Spirit. Na temo z naslovom Kako oživiti propadajočo stavbo ali neizkoriščeno javno površino v Novem mestu in ju narediti uporabne so s pomočjo mentorjev podjetniško ustvarjali učenci OŠ Šentjernej, OŠ Center, OŠ Drska, OŠ Frana Metelka Škocjan ter dijaki Gimnazije Novo mesto. Našo šolo so uspešno zastopali Jakob Virc, Lan Cvelbar, Lana Hudoklin, Enja Hočevar, Aleksej Rožman in Jurij Martinčič.

Mentorici: Slavica Jordan, Nina Brudar