POGOJ PCT

OBRAZEC O IZPOLNJEVANJU POGOJA PCT

Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-Co-V-2 ter Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju  ter v visokem šolstvu

morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

  • Dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-Cov-2 s testom PCR, ki ni starejši od 72 ur ali hitrega antigenskega testa (HAG), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.
  • Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19.
  • Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev.
  • Potrdilo zdravnika o prebolelosti COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev

Pogoja ni potrebno izpolnjevati osebam, ki samo pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec ali 1., 2., ali 3. razred osnovne šole.

Za udeležbo na pogovornih urah ali roditeljskih sestankih je nujno izpolnjevanje pogoja PCT.