1. rok popravnih/predmetnih izpitov za učence bo potekal po naslednjem razporedu:
PREDMET RAZRED DATUM URA
ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, GOSPODINJSTVO 6. RAZRED 27. 6. 2023 8:00
MATEMATIKA 6. RAZRED 29. 6. 2023 8:00
NARAVOSLOVJE, ŠPORT 7. RAZRED 26. 6. 2023 8:00
IZBIRNI PREDMETI 7. RAZRED 27. 6. 2023 8:00
SLOVENŠČINA 7. IN 8. RAZRED 28. 6. 2023 8:00-pisni, ustni po razporedu
ANGLEŠČINA 7. RAZRED 28. 6. 2023 8:00-pisni, ustni po razporedu
GLASBENI PROJEKT 8. RAZRED 26. 6. 2023 8:00
GEOGRAFIJA, ZGODOVINA, OBDELAVA GRADIV 8. RAZRED 27. 6. 2023 8:00
FIZIKA 8. RAZRED 28. 6. 2023 8:00
MATEMATIKA 8. RAZRED 29. 6. 2023 8:00-pisni, ustni po razporedu
ANGLEŠČINA 8. RAZRED 30. 6. 2023 8:00-pisni, ustni po razporedu

 

Učenci, ki imajo popravne/predmetne izpite, so podrobnejše informacije in prijavnice prejeli v šoli.

Učenci se na popravne/predmetne izpite prijavijo do 26. 6. 2023. Prijavnico oddajo pedagoginji Katarini Šepetavc.