Ob začetku šolskega leta je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šentjernej v sodelovanju z upokojenci poskrbel za prostovoljce, ki so v prvem tednu skupaj s Policijo in občinskim redarstvom skrbeli za varnejše poti naših, predvsem, najmlajših učencev. Vsi skupaj so pred poukom in po njem poskrbeli za varnejšo šolsko pot učencev za kar se jim iskreno zahvaljujemo.