Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali na natečaju Evropa v šoli z naslovom Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo. Učenci ste ustvarjali na literarnem in likovnem področju. Izmed poslanih literarnih in likovnih del so bila na regijskem nivoju natečaja izbrana dela naslednjih učencev:

LITERARNI NATEČAJ:

  • NEŽA RANGUS, Ni planeta C, mentorica Kaja Cvelbar;
  • LUCIJA RANGUS, Zemlja ima srce, mentorica Jožica Kocjan;
  • PIKA ZUPANČIČ, Zemlje zares mi ne damo, mentorica Irena Zagorc;
  • EMA SELAK, Zdrznem se …, mentorica Jožica Kocjan.

LIKOVNI NATEČAJ:

  • LARA HUDOKLIN, Brez mene ni vas, mentorica Marjanca Bratkovič;
  • LANA LEŠNJAK, Srce za Zemljo, mentorica Irena Zagorc;
  • NIKA ŽNIDARČIČ, Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo, mentorica Darja Kovačič;
  • NEŽA RANGUS, Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo, mentorica Darja Kovačič.

Čestitamo učencem, katerih izdelki so bili izbrani na regijski ravni, in tudi njihovim mentoricam. Državni rezultati natečaja bodo znani do konca meseca maja.

Žal zaključne prireditve natečaja Evropa v šoli v letošnjem šolskem letu zaradi pandemije ne bo.

                                                                                   koordinatorica natečaja Irena Zagorc