Da hilo rezultato samotestiranja pozitivno,  hilo potribno:

  • akhari osebno doktori i onda men bičali pu čačo PCR testo

Čavoro đi rezultato PCR aščovi kere du izolacija:

  • a da hilo rezultato PCR pozitivno, akharen doktari
  • a da hilo rezultato PCR negativno, čavoro avi du šola

 

Da hilo konešte du isto družina Covid-19, aščoven i aver družinsko člani khere

(čavoro). Starši murinen vale akhari pre osebno doktari. I du šola murinen isto

javini učitelicake.