Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR)«; https://www.eu-skladi.si/

Vrednost celotnega projekta: 233.592,88 € (z DDV)
Upravičeni stroški 182.497,20 € (brez DDV)
Programsko financiranje ESRR: 145.997,76 €

Učna pot v bo obogatila življenje naših učencev in nam ponudila nove pedagoške izzive. Sestavni del učne poti v bližini šole bo digitalna knjiga in učilnica na prostem.

Digitalna knjiga bo interaktivno središče, prikaz vsebin in podatkov o projektu in o naravni ter kulturni dediščini kraja. Izkoristili bomo prednosti inovativnih pripomočkov, ki projektu omogočajo kvalitetno podajanje vsebin z možnostjo vnašanja aktualnih podatkov, njihove nadgradnje in dodajanja novih vsebin. Prikazanih bo do 10 tematskih sklopov od naravne in kulturne dediščine do posebnosti kraja in ljudi. Sklopi bodo razdeljeni na posamezne tematike, ki bodo prikazovale ohranjanje ljudskih šeg in navad, obrti, narave, arhitekture in naravnih virov.

Za delo na odprtem se bo uredila učilnica na prostem. Učilnica na prostem bo prijeten zunanji prostor za šolarje in hkrati prostor za izvajanje različnih tematskih delavnic za javnost. Učilnico bo šola uporabljala za podajanja znanja svojim učencem vezanih na ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Za namen vzpostavitve Šentjernejske učne poti so predvideni naslednji stroški:

  • gradbena dela – učilnica na prostem 6.141,48 €
  • priprava vsebin didaktičnega igrala 1.200,00 €
  • oblikovanje in izdelava didaktičnega igrala 2.000,00 €
  • priprava izobraževalnih vsebin za e-knjigo in informacijsko tablo 2.300,00 €

KONČNA CENA 11.641,48 €