Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se s 24.1. 2022 za 8.a, 8.b, 8.c in 9.b razred uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram v omenjenih oddelkih. Pouk bo potekal enoizmensko, v popolnosti na daljavo. Razlog za tako odločitev je presežen prag 30% potrjenih okužb v oddelkih ter zaznana povečana rast okužb tudi v drugih oddelkih na rednih samotestiranjih v šoli.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do petka, 28.1. 2022. V ponedeljek, 31.1. 2022 pridejo samo zdravi učenci in učenke nazaj v šolo.