V letošnjem šolskem letu se je naša šolska knjižnica prvič priključila projektu, s katerim smo počastili oktober kot mednarodni mesec šolskih knjižnic. Tema letošnjega projekta je bila Predstavljajmo si (»Letʼs Imagine«).

Skozi celoten mesec oktober so se v šolski knjižnici odvijale številne dejavnosti. Ob torkih v času predure so učenci lahko brali v tišini, knjigo so izbrali sami ali ob pomoči knjižničarke, na voljo pa so jim bile tudi knjižne novosti, razstavljene na knjižni polici v čitalnici. Ob tej priložnosti smo v tednu otroka s tihim branjem počastili nacionalni mesec skupnega branja 2019.

Ob sredah in četrtkih v času predure so pod spretnimi in ustvarjalnimi prsti nekaterih učencev v jutranji ustvarjalnici nastali številni izvirni izdelki. Iz barvnega papirja in kartona smo izdelovali knjižne kazalke z živalskimi motivi, papirnati krožniki so dobili podobo lutk, oblikovati pa smo skušali tudi maskoto šolske knjižnice. Ob petkih zjutraj pa so knjižnico obiskali prvošolčki iz jutranjega varstva ter prisluhnili zgodbam pravljičnih junakov, ki so jih popeljali v čarobni svet domišljije.

Ob tej priložnosti so v času rednega pouka v knjižnici potekale tudi knjižnične ure za učence od 1. do 6. razreda. Prvošolci in drugošolci so prisluhnili ekološki pravljici, tretješolci so preko pravljice Mojiceje Podgoršek z naslovom O mlinarju, ki je za knjigo mlin prodal spoznali Primoža Trubarja in njegovo pomembno vlogo za nas Slovence. Šestošolci so v knjižnih virih iskali podatke o Hansu Christianu Andersenu ter poustvarjali ob njegovi pravljici Cesarjeva nova oblačila. Učenci 3. in 4. razredov so se preko ure v knjižnici seznanili s prvo knjigo za domače branje, petošolci pa so spoznali angleškega pisatelja Roalda Dahla in njegovo knjigo Charlie in tovarna čokolade. O slovenski izvirni slikanici, plastičnih vrečkah in Primožu Trubarju pa smo se pogovarjali tudi z učenci podružnične šole v Orehovici.

Pano pred šolsko knjižnico so krasili različni izdelki tretješolcev, vključenih v dejavnosti RaP, ki so z naravnimi materiali (listje, jesenski plodovi, vejice, zrnje in semena) v šolo prinesli utrip jeseni. V zadnjem tednu oktobra pa so si učenci v prostorih knjižnice lahko ogledali razstavo slovenskih izvirnih slikanic, del Kristine Brenk ter Primoža Trubarja in drugih slovenskih reformatorjev.

Da učenci zelo radi zahajajo v knjižnico, je potrdila tudi anketa, ki smo jo izvedli med 30  naključnimi uporabniki knjižnice – učenci 2., 3. in 4. razreda. Všeč jim je, da sta v njej mir in tišina. Med obiskom knjižnice večina učencev rada gleda, bere ali si izposoja različne dobre, zanimive ter tudi smešne knjige in stripe (zlasti dečki so izpostavili knjige rekordov) in se druži s prijatelji. Več kot polovica učencev je navedla tudi, da si rada ogleda gledališko ali lutkovno predstavo. Nekateri pa v knjižnici radi pišejo domačo nalogo, ustvarjajo ali izdelujejo različne izdelke ter sodelujejo v knjižnih ugankah in kvizih. Na vprašanje ali v knjižnici, kaj pogrešajo, je večina odgovorila, da ne pogreša nič. Nekateri pa so izrazili željo, da bi imela knjižnica še več knjig, zlasti s strokovnega področja (npr. o nogometu), da bi imeli omarice za torbe in oblačila, da bi v knjižnici potekale igralne urice ter da bi bilo vse elektronsko. Zanimivi so tudi nekateri odgovori, ki so jih navedli učenci pri zadnjem vprašanju (»Kako si predstavljaš šolsko knjižnico v prihodnosti?«). Nekateri si jo predstavljajo kot lepšo, večjo in prostornejšo, z novejšo in sodobnejšo opremo (elektronska izposoja, ki bo potekala le preko računalnika; na policah knjige, ki bodo lebdele, in se bodo same listale), z več knjigami, računalniki in televizijo. V njej bomo lahko jedli in pili ter uporabljali telefone.

S številnimi dogodki smo tako pokazali, da je dogajanje v šolski knjižnici zelo pestro. Zaradi tega lahko upravičeno trdimo, da knjižnica predstavlja srce šole.

Zapisala: Aleksandra Ivanšek, knjižničarka