JUBILEJNO LETO OSNOVNE ŠOLE ŠENTJERNEJ

Povabilo

Posnetek prireditve

Osnovna šola Šentjernej je 22. oktobra 2021 s spletno prireditvijo Stoji učilna zidana vstopila v jubilejno leto obeležitve 290-letnice prve omembe prostovoljnega šolstva v Šentjerneju in 150-letnice ustanovitve javne šole v kraju.

Leta 1731 je bila v Šentjerneju omenjena prostovoljna šola. Prvi učitelj je bil Karel Leopold Škrabar. Šolske obveznosti še ni bilo – prostovoljci so se zbirali ob nedeljah pod kozolci ali v cerkvi. Učili so se branja in pisanja velikih tiskanih črk, glavni predmet je bil krščanski nauk.

Leta 1871 pa je šola postala javna, redna in državna ustanova. Bila je enorazrednica, začeli so pisati šolsko kroniko. Tega leta je učiteljsko službo nastopil Janez Saje. Vpisanih je bilo 420 otrok.

V jubilejnem letu bodo v šoli potekale številne dejavnosti, ki smo jih razdelili na posamezne sklope – Umetnost in kultura, Naravoslovje in ekologija, Gibanje, Medsebojni odnosi in Kultura bivanja. Želimo, da visoki jubilej zaznamuje vzgojno-izobraževalno delo in se dotakne vseh učencev in delavcev šole, pa tudi krajanov, saj šola s krajem živi, se spopada z izzivi časa, bogati kulturne vrednote in soustvarja zanimive ter pomembne zgodbe, ki puščajo trajne sledi in tkejo mozaik spominov.

Prva v sklopu dejavnosti praznovanja je bila prireditev z naslovom Stoji učilna zidana, v kateri smo prikazali  šolo v razponu časa od nekoč do danes. Scenarij prireditve so pripravile učiteljice Maja Miklavž Sintič, Urška Klemenčič in Barbka Kukman. Sodelovali so  učenci in učitelji matične šole in podružnice Orehovica ter drugi delavci šole, upokojeni učitelji, župan Občine Šentjernej Jože Simončič in ravnatelj šole Aljoša Šip. Za snemanje in montažo je poskrbel učitelj Ognjen Saje. Prireditev si lahko ogledate na spletni strani šole ali Občine Šentjernej.

O prihodnjih dejavnostih v sklopu praznovanja vas bomo obveščali. Želimo, da praznujete z nami in da naša slavljenka tudi v prihodnje ostane prostor znanja, ustvarjalnosti, raziskovanja, mladosti, smeha, pozitivnih vrednot …

Vse najboljše, Osnovna šola Šentjernej! In še na mnoga leta, desetletja, stoletja!

Zapisala: Barbka Kukman
Vabilo: Urška Klemenčič
Fotografija: Maja Miklavž Sintič