Spoštovani starši.

Obveščam vas, da je  dne, 11.5. 2022 svet zavoda OŠ Šentjernej sprejel novi Pravilnik o določitvi podrobnejših kriterijev in postopka za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi. Prav tako je posodobljena Vloga za dodelitev sredstev šole za subvencioniranje šole v naravi.

Za šolo v naravi za 3. razred, kamor se odpravljajo nekateri učenci že v naslednjem tednu, zaradi aktualne spremembe pravilnika izjemoma sprejemamo vloge še do vključno petka, 20. 5. 2022, za vse nadaljnje šole v naravi pa bo v skladu s pravilnikom veljalo, da je vlogo potrebno oddati najkasneje 10 dni pred predvideno šolo v naravi.

Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko, Lucijo Blažič na 031 744-410 ali po e-pošti na lucija.blazic@guest.arnes.si.