V četrtek, 9. 9. 2021, smo se učenci 9. razreda odpravili v šolo z malce lažjimi torbami, saj smo imeli tehniški dan na temo poklici. Profesorji in dijaki treh srednjih šol so nam predstavili svoje programe.

Naš razred, 9. b,  sta najprej obiskala predstavnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, ki letos obeležuje 60-letnico ustanovitve. Od leta 2007 je združena z Grmom Novo mesto, junija leta 2010 pa so odprli tudi Hišo kulinarike, ki ji z drugim imenom pravimo Gostišče na Glavnem trgu, kjer učenci opravljajo praktični pouk. Šola ponuja 4-letni program gastronomija in turizem, 3-letni program gastronomske in hotelske storitve ter program 3 + 2. Pri njih deluje tudi turistična agencija Lahkih nog naokrog. Dijakom nudijo veliko interesnih dejavnosti, tisti, ki izkažejo navdušenje nad bodočim poklicem, pa imajo možnost za raznovrstne mednarodne izmenjave. Udeležujejo se tekmovanj, kot so Gostinsko turistični izbor Slovenije, Tuševa kuharska zvezda, GATUS ter festival Več znanja za več turizma. Katerih veščin se naučijo, nam je pokazal dijak Jan, ki je med predavanjem mešal brezalkoholne koktejle. Nekateri smo se lahko v mešanju koktejlov celo preizkusili, navdušil pa nas je tudi njihov okus. Povedali so nam, da vsako leto organizirajo dneve odprtih vrat in sodelujejo z domačim okoljem. Njihovi dijaki so pomagali pri odprtju preurejenega Glavnega trga, z izdelavo županove torte, in na prireditvah pri šolski zidanici na Trški gori. Aktivni so tudi na šolski Facebook strani ter na spletni strani šole.

Spoznali smo tudi Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo, ki ponuja veliko naravoslovnih programov. Štiriletna programa z zaključnim izpitom sta kmetijsko-podjetniški tehnik in naravovarstveni tehnik, med triletnimi programi pa so gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, mesar ter slaščičar. Program 3 + 2 dijake pouči o kmetijstvu in hortikulturi. O biotehniški gimnaziji sta nam več povedali dijakinji 3. letnika Nina in Nataša. Menita, da ni nujno, da se po končani gimnaziji dijaki vpišejo na študij naravoslovnih ved, ampak lahko tako kot Nataša, razmišljajo tudi o študiju katere od družboslovnih ved. Povedali sta, da jima je najljubša biotehnologija, drugi posebnosti šole pa sta še kmetijstvo in veliko število ur laboratorijskih vaj. Prav tako so dijakom omogočene mednarodne izmenjave ter raznovrstne dejavnosti, kot so jahanje, izleti ter zanimivi športni dnevi. Šola ponuja tudi projekt Postani dijak za en dan, kjer se po dogovoru z vodstvom šole lahko učenci dogovorimo, da se pridružimo pouku dijakov na določen dan.

Zadnja nam je bila predstavljena še Srednja elektro šola in tehniška gimnazija iz Novega mesta. Ponujajo tri smeri izobraževanja, in sicer elektrotehniko, računalništvo in tehniško gimnazijo. Če se vpišemo v program elektrotehnike, lahko izbiramo med energetiko, elektroniko, avtomatiko in multimedijskimi vsebinami. Na programu računalništvo lahko izbiramo med poklicno smerjo računalnikar ter med tehnikom računalništva. Dijaki lahko z uspešno zaključenim tečajem pridobijo tudi mednarodno veljaven certifikat podjetja Cisco. Udeležujejo se različnih interesnih dejavnosti v okviru projektnih tednov, strokovnih ekskurzij in športnih dnevov. Po končanem 1. letniku tehniške gimnazije se dijak odloči med izbirnimi predmeti mehanika, elektrotehnika in računalništvo. Dijaki imajo možnost sodelovanja na različnih tekmovanjih ter pri obšolskih dejavnostih. Imajo tudi svoj šolski časopis TEGI, predstavljajo se na YouTube kanalu, Facebook profilu SESTG Novo mesto ter na spletni strani. Vsako leto obeležujejo mednarodni dan evropskih jezikov, prirejajo različne dobrodelne akcije ter novoletni dijaški koncert. Imajo tudi medoddelčno tekmovanje, katerega cilj je, da imajo dijaki čim višje končne ocene, saj razred dijakov z najvišjimi ocenami prejme izlet po izbiri.

Vse šole bomo lahko obiskali na informativnih dnevih v februarju naslednje leto. Menim pa, da je predstavitev srednješolskih programov nam, devetošolcem, že sedaj malo pomagala pri odločitvi »KAM NAPREJ«.

                                                                                                            Zapisala: Brina Jurše, 9. B

Fotografije: Brina Jurše in ga. Anita Beguš