V  osmem razredu smo slikali tihožitje.

Uporabili smo tonsko slikanje in s tem prikazali navidezni volumen predmetov.

Upoštevali smo kompozicijsko urejenost elementov tihožitja. Elementi tihožitja (sadje, posode …) so morali biti dovolj veliki in so se morali prekrivati.

Elementi, ki so spredaj, so morali biti večji, zadaj pa manjši.

Obrisi in linije spredaj so morali biti bolj poudarjene, zadaj pa bolj blede, zabrisane.

Vsak učenec se je sam odločil, katero barvo bo uporabil za tonsko slikanje.

Izdelke so fotografirali in naložili v spletno učilnico. Izdelke sem komentirala in učence opozarjala, kaj še morajo popraviti. Večina učencev  je sproti prejemala informacije o svojem izdelku.

Darja Kovačič, učiteljica LUM