Osnovna šola Šentjernej razpolaga z učbeniškim skladom.

Učenci si lahko izposodijo komplete učbenikov ali posamezne učbenike. Ob koncu šolskega leta morajo vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga izgubi, mora zanj, po Pravilniku o učbeniških skladih, plačati odškodnino. Šola omogoča izposojo učbenikov in učnih gradiv od 1. do 9. razreda.

Učenci 1., 2 in 3. razreda dobijo komplete učnih gradiv (delovnih zvezkov) v šoli, katere na koncu šolskega leta zadržijo, jih ne vračajo v šolo, oziroma v knjižnico. Komplete financira MIZŠ.

Prav tako dobijo učenci 2. in 3. razreda v šoli berila iz učbeniškega sklada.

Za učence od 1. – 3. razreda starši poskrbite samo za ostale potrebščine (zvezke, pisala športno opremo, torbo, …)

Če ima učenec pri določenem predmetu še prostora v zvezku za novo šolsko leto, bo nadaljeval z zapiski in zvezka ni potrebno dokupiti, dokler ne bo prejšnji popisan. Tudi pisala, tehnično orodje in ostale potrebščine učenci uporabljajo od prejšnjih let, če so ta uporabna.

Vsi učenci OŠ Šentjernej so avtomatsko uporabniki učbeniškega sklada OŠ Šentjernej.

Če kdo ne želi izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada, naj izpolni priložen obrazec in ga posreduje v knjižnico najkasneje do petka, 18. 6. 2021.

(Odpoved izposoje, obrazec 2021-22)

V Seznam delovnih zvezkov 2021-22, Seznam učbenikov 2021-22 in Seznam potrebščin 2021-22 si lahko pregledate, kaj bo Vaš učenec potreboval v naslednjem šolskem letu.

Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisen od šole in ga opravite samostojno na podlagi ponudnika, ki vam je najugodnejši preko spleta ali osebno v knjigarni oziroma založbi.

Povezave na spletne strani založb:

www.dzs.si (koda za OŠ Šentjernej: 5086299)

Mladinska knjiga

Kopija nova

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=18w&pmid=ep1ema99qxmy