Učenci naše šole so se 5. in 6. novembra 2021 udeležili še enega podjetniškega dogodka – Startup vikenda 2021, ki ga v okviru programa »Mladim se dogaja« organizira Javna agencija Spirit v sodelovanju s konzorcijem OŠ Šmarjeta, OŠ Šentjernej, OŠ Brusnice in OŠ Frana Metelka Škocjan ter Razvojnim centrom Novo mesto. Učenci iz omenjenih osnovnih šol so, pod vodstvom šolskih mentorjev, zunanjega mentorja in predstavnika Razvojnega centra Novo mesto, dva dni razvijali svoje lastne podjetniške ideje na svojih matičnih šolah v prijetnem in družabnem ozračju. Dogodek je bil zaradi trenutnih razmer izveden na daljavo, preko aplikacije Zoom, kar pa motivacije učencev ni prav nič zmanjšalo. Iva Beguš, Vid Beguš, Zoja Jurečič, Enja Hočevar, Lan Cvelbar, Teodor Kirar in Matija Hodnik so vztrajno in pridno delali na razvoju lastne podjetniške ideje. Gospod Darjan Zlobec, zunanji mentor, jih je vodil skozi proces oblikovanja poslovnega načrta, ki je obsegal raziskovanje trga, ustvarjanje idej, prototipov in stroškovnikov, testiranje rešitev ter pripravo na predstavitev. Za tehnično podporo je skrbel gospod Marjan Cerinšek.

Za lažji začetek dela so si učenci pred Startup vikendom za raziskovanje sami izbrali področje prometa. Zapisovali so si težave, probleme in ovire, ki so jih zaznali pri opazovanju prometa. S pomočjo izvedene spletne ankete in ankete na terenu so v petek in soboto prepoznali problem oziroma težavo s prevozom blaga in zastoji na cesti. Problem so raziskali in nato poiskali rešitev, ki so jo spremenili v podjetniško. SAM – Satellite App Map je bila njihova podjetniška rešitev, za katero so izdelali logotip in prototip ter zanj pripravili bilanco stroškov.

Startup vikend se je zaključil s 5-minutnimi predstavitvami strokovni komisiji, v sestavi gospe Helene Saje in gospoda Matije Vučka. Ideja SAM OŠ Šentjernej je bila ocenjena kot ena izmed najboljših, zato so učenci osvojili  nagrado – obisk plezalnega centra in term. Vsem učencem, ekipi LASERSKI MOŽGANČKI, iskreno ČESTITAMO za doseženi uspeh in jim želimo, da bodo lahko v nagradi čim prej uživali.

Patricija Klemenčič in Slavica Jordan, mentorici