1. Podjetniški izziv Dolenjske: (Ne)Odvisni od energije?

OŠ Šentjernej je letos kot nosilka konzorcija treh osnovnih šol (OŠ Šmarjeta, OŠ Brusnice, OŠ Frana Metelka Škocjan) sodelovala v projektu ZUIP, ki ga finančno podpira agencija SPIRIT (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologij), in sicer v okviru programa za spodbujanje podjetnosti mladih »Mladim se dogaja«. Dogajanje je potekalo v živo in na daljavo – preko videokonference iz matičnih šol, ki jo je vodila ga. Gabriela Gabrovec s tehnično podporo g. Marjana Cerinška.

Razvojni center Novo mesto je v sodelovanju s podjetjem Ensi d. o. o., Energetski sistemi in inženiring, iz Petelinjeka, podal letošnji 13. podjetniški izziv Dolenjske: (Ne)Odvisni od energije? oziroma učinkovita uporaba energije.            

Učenci so izziv reševali tri dni, dva četrtka in en petek zaporedoma v timih, tako da so problem prepoznali s pomočjo ogleda video predstavitve, nato pa so ga raziskali z vprašanji za direktorja podjetja ENSI d. o. o., na katera je odgovarjal preko videokonferenčnega klica. Iskali so kreativne rešitve, sledila je izdelava prototipa, ki so ga tudi finančno opredelili. Ob koncu programa so ekipe svoje rešitve predstavile komisiji, ki jim je podala povratne informacije, kar jim je še dodatno pomagalo.

Podjetniškega izziva se je iz OŠ Šentjernej udeležilo osem učencev: Iva in Vid Beguš, Matija Hodnik, Zoja in Oto Jurečič, Zarja Kralj, Teodor Kirar in Amadej Rešetič.

Učenci so odlično sodelovali in zavzeto opravljali naloge ter izzive. Poleg tega so bili izredno prijetni, spoštljivi, delavni, zabavni in prijazni. V njih se je vzbudila želja po nadaljnjem podjetniškem delovanju. Pridobili so kompetence iskanja poslovnih rešitev, javnega nastopanja in veščine skupinskega dela, ki jim bodo gotovo koristile v življenju.

 

Zapisala: Slavica Jordan, mentorica

SPIRIT Slovenija https://www.spiritslovenia.si/

Razvojni center Novo mesto https://www.rc-nm.si/