Dragi učenci. Spoštovani starši. Dopolnitev 31. 8. 2020.

Začenjamo šolsko leto 2020/2021. Pred vami je prvi šolski dan.

Prvi šolski dan učenci prinesejo šolske copate, šolske torbe in puščico ter zvezek oz. beležko.

ZUNAJ MATIČNIH UČILNIC VSI UČENCI V SKLADU S PRIPOROČILI NIJZ UPORABJAJO ZAŠČITNO MASKO ALI DRUG NAČIN ZA PREKRITJE UST IN NOSU (šal, ruta …).

Zaščito za učence starši zagotovite sami.

Zaščita se uporablja na šolskih hodnikih, pri odhodu na sanitarije, v šolsko knjižnico, na kosilo … pri gibanju po šoli, kjer so učenci zunaj matične učilnice.

Uporablja se nov vozni red šolskih avtobusov.

Vsi učenci s poukom zaključijo ob 12.40.

Zaradi nujnih vzdrževalnih del v šolski kuhinji bo kosilo jutri samo za učence, ki so vključeni v dejavnosti RAP.

PROTOKOLI RAVNANJ

OBVESTILO PREVOZNIKA

POSLANICA MINISTRICE

Zaradi znanih razmer in ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 bodo zbirališča učencev od 2. do 9. razreda (podružnice in matične šole) zunaj šole, kjer bo sprejem in potem skupen vstop v šolske prostore.

  1. Učenci od 2. do 5. razreda podružnice Orehovica se zberejo ob 8. 20 na športnem igrišču podružnice.
  2. Učenci od 2. do 4. razreda matične šole se zberejo ob 8. 20 v šolskem atriju.
  3. Učenci od 5. do 9. razreda matične šole se zberejo prav tako ob 8. 20 na športnem igrišču matične šole.

Vsi učenci se torej zberete na zbirnih mestih zunaj šole – učenci v šolo predhodno sami ne vstopate.

Po kratkem uvodnem sprejemu boste učenci odšli v matične oddelke s svojimi razredničarkami oz. razredniki.

Prvi šolski dan bo za učence 2. do 9. razreda potekal po prilagojenem urniku.

Jutranjega varstva za učence 2. in 3. razreda prvi šolski dan ne bo.

Dejavnosti RaP po pouku bodo prvi šolski dan potekale po urniku. V aplikaciji RaP ste učenci matične šole zbrali in oblikovali osebni urnik učenca, ki ga je potrebno natisniti in na prvi šolski dan prinesti s seboj.

Za starše, v skladu s priporočili NIJZ, vstop v šolo brez predhodne najave ali vabila ni mogoč. Prosimo, da se seznanite s pravili ravnanj in protokoli, ki bodo objavljeni na spletni strani šole dan pred začetkom pouka.

Prav tako bo dan pred začetkom pouka na spletni strani objavljen VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV. Tudi pri tem je potrebno upoštevati priporočila NIJZ in slediti navodilom voznika.

Na povezavi spodaj najdete COVID-19 – DOPIS ZA STARŠE. Prosimo, da ga preberete.

Druga povezava pa omogoča vpogled v predviden razpored roditeljskih sestankov ob začetku šolskega leta. Za roditeljski sestanek boste v prihajajočih dneh prejeli tudi vabilo.

PRVOŠOLCI

Učenci 1. razreda matične šole se skupaj s starši zberejo na športnem igrišču matične šole ob 9. 30. Po uvodnem sprejemu učenci odidejo z učiteljicami v učilnice. Starši otroke prevzamete ob 11. 00 pri glavnem vhodu.

Prvošolci podružnice Orehovica se skupaj s starši zberejo na šolskem igrišču podružnične šole ob 9. 00. Po uvodnem sprejemu učenci odidejo z učiteljicami v učilnice. Starši otroke prevzamete ob 10. 30 pri glavnem vhodu.

Vsa ostala podrobnejša navodila ste prejeli z vabilom oz. se boste o njih pogovorili na roditeljskem sestanku.

Naj bo vstop v šolsko leto lep, vedoželjen in radosten za vse nas.

Dragi učenci, spoštovani starši, veselimo se vašega prihoda in skupnega sodelovanja.

DOPIS STARŠEM

RAZPORED RODITELJSKIH SESTANKOV ZA MATIČNO ŠOLO IN PODRUŽNICO