Poziv Občine Šentjernej namenjen učencem in dijakom, ki so občani občine Šentjernej, za prijavo na topli obrok.

Po okrožnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (4. 11. 2020) in po dogovoru z ustanoviteljem obveščamo, da bodo učenci oziroma njihovi starši na šoli lahko prevzeli topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, ki so prijavljeni na šolsko kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Starše otrok, ki so upravičeni do brezplačnega kosila (tudi tiste, ki kosila ne boste prevzemali), naprošamo, da zaradi naše lažje organizacije izpolnite anketni vprašalnik.

Rok za oddajo: nedelja, 8. 11. 2020, do 9.00

Vsi starši, ki se boste odločili, da vaš otrok prejema topel obrok v času šolanja na domu, boste nadaljnja navodila prejeli naslednji teden.