Z USTVARJALNOSTO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI

OŠ Šentjernej je letos kot nosilka konzorcija treh osnovnih šol (OŠ Šmarjeta, OŠ Brusnice, OŠ Frana Metelka Škocjan) sodelovala v projektu ZUIP, ki ga finančno podpira agencija SPIRIT (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologij), in sicer v okviru programa za spodbujanje podjetnosti mladih »Mladim se dogaja«. Dogajanje je potekalo po modelu B-OŠ na daljavo – preko videokonference iz matičnih šol, ki jo je vodila ga. Nina Vovko s tehnično podporo g. Marjana Cerinška.

Razvojni center Novo mesto je, v sodelovanju s Splošno bolnišnico Novo mesto, podal letošnji 11. podjetniški izziv Dolenjske na temo TRANSPORT HRANE OD KUHINJE DO POSTELJE – do bolnikov na oddelkih.
Učenci so izziv reševali štiri dni, dva četrtka in petka zaporedoma v timih, tako da so problem prepoznali s pomočjo ogleda filma, nato pa so ga raziskali z vprašanji za predstavnika Splošne bolnišnice Novo mesto ter s spletno anketo. Iskali so kreativne rešitve, sledila je izdelava prototipa, ki so ga tudi finančno opredelili. Ob koncu programa so ekipe svoje rešitve predstavile komisiji, ki jim je podala povratne informacije, kar je ekipam še dodatno pomagalo.

Podjetniškega izziva se je iz OŠ Šentjernej udeležilo sedem učencev: Iva Beguš, Vid Beguš, Zoja Jurečič, Lovro Kralj, Aleksander Kirar, Teodor Kirar in Matija Hodnik.

Učenci so odlično sodelovali in zavzeto opravljali naloge ter izzive. Ugotovili so, da so pridobili kompetence iskanja poslovnih rešitev, javnega nastopanja in veščine skupinskega dela, ki jim bodo gotovo koristile v življenju.

Slavica Jordan, mentorica

SPIRIT Slovenija https://www.spiritslovenia.si/
Razvojni center Novo mesto https://www.rc-nm.si/