Z USTVARJALNOSTO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI

Projekt ZUIP organizira in koordinira agencija Spirit (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologij), in sicer v okviru programa za spodbujanje podjetnosti mladih Mladim se dogaja.

Sodelujoče šole se združujejo v konzorcije. Naša šola je skupaj v konzorciju v katerem so še OŠ Šmarjeta, OŠ Center, OŠ Frana Metelka Škocjan, OŠ Stopiče in OŠ Drska, kot nosilec konzorcija.

Tema oz. področje, ki jo bomo obravnavali na prvih štirih srečanjih je ŠPORT – spodbujanje gibanja in zdravega načina življenja vseh generacij. Izhodišča izziva je podal Razvojni center Novo mesto. Učenci bodo dva četrtka in petka zaporedoma v timih izbirali problem, izziv …, povezan s področjem športa, ga spoznali ter preučili ter iskali kreativne rešitve. Rešitve bodo potem tudi testirali.

Ob koncu projekta bodo timi svoje rešitve predstavili komisiji, ki bo podala povratne informacije, kar bo ekipam pomagalo postati še boljši.

Ekipo OŠ Šentjernej sestavljajo učenci 7. razred Maša Judež, Zoja Jurečič, Ema Selak, Nejc Penca, Lovro Kralj, Jakob Virc in Luka Busar.

Ekipa je na sinočnjem srečanju odlično sodelovala in zavzeto opravljala naloge ter izzive. Ugotovili so, da že v izhodišču zmagovalci in so za najboljšo ekipo OŠ Šentjernej izdelali pokal.

Povezave do

SPIRIT Slovenija

https://www.spiritslovenia.si/

Razvojni center Novo mesto

https://www.rc-nm.si/