Izbor izbirnih predmetov v šolskem letu 2022/23

Objavljamo publikacije o obveznih izbirnih predmetih v tretjem triletju in zgibanko o neobveznih izbirnih predmetih v šolskem letu 2022/23.

Prijava na NEOBVEZNE in OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE je elektronska. Opravite jo na spletni strani www.lopolis.si/.

Več informacij najdete na šolski spletni strani v meniju Učenci/Izbirni predmeti ali na POVEZAVI

Rok za prijavo na izbirne predmete je petek, 15. april 2022.

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost