Objavljamo publikacije o obveznih izbirnih predmetih v tretjem triletju in zgibanko o neobveznih izbirnih predmetih v šolskem letu 2023/24.

Prijava na NEOBVEZNE in OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE je elektronska. Opravite jo na spletni strani www.lopolis.si/.

Več informacij najdete na šolski spletni strani v meniju Učenci/Izbirni predmeti ali na POVEZAVI

Rok za prijavo na izbirne predmete je petek, 14. april 2023.