Objavljamo ponudbo obveznih izbirnih predmetih v tretjem triletju in neobveznih izbirnih predmetih v 2. in 3. triletju za šolsko leto 2024/25.

Prosimo vas, da opravite prijavo najkasneje do petka, 3. maja 2024. Po tem roku elektronske prijave ne bodo več možne.

V primeru dodatnih vprašanj ali težav pri prijavi se lahko obrnete na pomočnika ravnatelja, Boštjana Tomazina prek e-pošte bostjan.tomazin@guest.arnes.si ali na 041 348 015.

Glede na število prijav na posamezne predmete bo šola naknadno v skladu z obstoječimi normativi in standardi izbrala predmete, ki se bodo dejansko izvajali. O izboru boste obveščeni….

Prijava na NEOBVEZNE in OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE je elektronska. Opravite jo na spletni strani www.lopolis.si/.

VEČ podrobnosti o izbirnih predmetih in prijavi.

POMOČ v primeru težav pri vpisu na portal.