Od 9. do 13. maja bo mogoča prijava v jutranje varstvo in razširjen program (RAP) v šolskem letu 2022/23.

Prijava v jutranje varstvo in RAP je elektronska. Opravite jo na spletni strani www.lopolis.si/.

POMOČ v primeru težav pri vpisu na portal.

V aplikaciji najprej izberite dejavnost, potem pa pri dejavnosti s klikom na modro puščico opravite prijavo. Označite tudi predviden čas prihoda v šolo oziroma odhoda iz šole za posamezne dni.

Rok za prijavo v jutranje varstvo in RAP je petek, 13. maj 2022.